Pripravujeme

26,60

Equest 18,92 mg perorálny gél pre kone 14,8 g

Moxidektín je účinný paraziticíd proti širokému spektru dôležitých,endoparazitov a je druhá generácia makrocyklického laktónu skupiny, milbemycínu. Jeho hlavný spôsob účinku je interferencia s GABA,(gama-amino-butyrová kyselina) receptormi a s neuromuskulárnou,transmisiou. Moxidektín stimuluje uvoľnenie GABA a zvyšuje jeho,naviazanie na postsynaptické receptory. Priamy účinok je otvoriť,chloridové kanáliky na postsynaptickom spojení, aby sa dosiahlo prúdenie,chloridových iónov a indukcia nevratného kľudového stavu. Toto má za,následok paralýzu a eventuálnu smrť parazitov vystavených lieku. Liek je,bezpečný pre kobyly, žrebce a žriebätá. Jediný značný spôsob exkrécie je,cez faeces. Liek preukázal pretrvávajúcu účinnosť proti strongylám,a vajíčkam minimálne 90 dní. Zároveň je účinný proti kmeňom Cyathostomum,rezistentným na benzimidazoly.